O podjetju

040 598 252

Izvajamo posek in spravilo lesa do kamionske ceste, uredimo odkup lesa, obžagujemo in podiramo zahtevna drevesa ob stavbah, izdelava gozdnega reda, čiščenje vejevja po sečnji in podobno.

- posek in spravilo lesa

- obžagovanje

- strojna sečnja

- čiščenje zaraščenih površin

- spravilo vej in čiščenje vej po sečnji

- čiščenje zaraščenih površin

 

 

Ogled je brezplačen, za ogled nas kontaktirajte na 040 598 252 ali [email protected]

- zahtevni poseki ob stavbah
- odstranitev obolelih dreves
- obžagovanje v urbanem okolju
- odvoz vejevja
- odkup in prodaja sekancev
- sekanci za zastirko
- in še veliko drugih storitev.

NAZIV AKTIVNOSTI
Nakup mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa - traktorska gozdarska nadgradnja in
gozdarska prikolica s pogonom in bio oljem (K2 in K5) iz naslova podukrepa Javni razpis za
operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP
2014-2020 za leto 2020.

POVZETEK
Že med samim študijem sem se začel zanimati za gozdarstvo in od takrat naprej je to moja
glavna dejavnost kot samostojni podjetnik. Pričel sem s sečnjo in nato nadaljeval tudi s
spravilom lesa. Ob veliki konkurenci sem s trdim in poštenim delom pridobil zaupanje
poslovnih partnerjev in strank v bližnji in širši okolici, s katerimi še sedaj zgledno sodelujemo.
Ker pa je pri delu z mehanizacijo potrebno slediti novostim, predvsem pa bolj varnemu
načinu dela, sem se v letu 2020 prvič odločil kandidirati na javnem razpisu za nakup
gozdarske mehanizacije in opreme za sečnjo in pravilo lesa. V okviru javnega razpisa sem
se odločil kandidirati za nakup nove gozdarske prikolice s pogonom in bio oljem (K2 in K5) in
gozdarske nadgradnje za traktor.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Glavni dejavnosti, s katerima se kot samostojni podjetnik ukvarjam sta in bosta ostali posek
in spravilo lesa.

CILJI
 modernizacija spravila lesa
 povečanje storilnosti zaposlenega na račun avtomatizacije in odprave težjega
fizičnega dela,
 razširitev trga,
 varnost pri delu z gozdarsko mehanizacijo,
 povečamje prepoznavnost podjetja.

PRIČAKOVANI REZULTATI
 posodobitev proizvodnih procesov in opreme
 povečanje tržne proizvodnje
 izboljšanje ekonomske uspešnosti podjetja.